fbpx

Primele pietre de temelie la baza mișcării de fundații comunitare au fost puse de Asociația pentru Relații Comunitare. De mai bine de zece ani, ARC radiografiază comunitățile, inspiră liderii și oamenii cu inițiativă și ajută la înființarea și dezvoltarea fundațiilor.

Misiunea Romanian-American Foundation este să promoveze şi să consolideze condiţiile necesare unei economii de piaţă sustenabile şi unei societăţi democratice, care să asigure accesul la oportunităţi pentru toate segmentele populaţiei din România.

Federaţia “Fundaţiile Comunitare din România” (F.F.C.R.) are rolul de a reprezenta și a susține toți membrii săi pentru schimbare socială. F.F.C.R. asigură mecanisme pentru atragerea de fonduri, comunicarea activității, generarea și diseminarea ideilor comunitare, monitorizarea și evaluarea activităților în sprijinul fundațiilor partenere.